Fen Derslerindeki Pratik Çalışmalarla İlgili Bir İnceleme

Yezdan Boz

ÖZ

Pratik çalışmalar fen eğitiminde oldukça önemli bir yere sahiptir; ancak, bu çalışmaların fen derslerinde etkili bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı tartışmaya açıktır. Bu makalede, fen derslerindeki pratik çalışmaların nasıl kullanıldığı tartışılacak, bu çalışmaların fen eğitimindeki yeri eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir. Sonuç olarak, etkili öğretme stilleriyle kullanılıp öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayan pratik çalışmaların, yemek kitabı gibi basamakların takip edildiği pratik çalışmalara göre öğrenciler için daha faydalı olacağı vurgulanacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

Pratik çalışmalar, fen eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.