Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Hızlarının Metinlerde Karşılaştırılması

Rüya Güzel Özmen

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızlarını bildikleri ve bilmedikleri öykü ve masallarda karşılaştırmaktır. Araştırma, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Necmettin Akyıldız İşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (GÜSlDEM) Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Birimi’ne devam eden öğrenme güçlüğü tanısı konmuş önkoşul becerileri gerçekleştiren iki erkek öğrenci ile yapılmıştır. Bağımsız değişkenlerin etkisi tek denekli desenlerden A-B-A-B modeli kullanılarak araştırılmıştır. Öğrencilerin bildikleri öykü ve masalları okurken okuma hızlarının arttığı bulunmuştur. Öğrencilerin akıcı okuma becerisini kazanmaları için Türkçe kitaplarında öğrencilerin bildikleri öykü ve masallara yer verilmesi ve öğretmenlerin okuma öncesinde metni öğrencilerle tartışması önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma hızı, okuma akıcılığı, öğrenme güçlüğü, okuduğunu anlama

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.