Teknik Eğitim Fakültesi Öğrenci Profili

Hatun Onural

ÖZ

Bu çalışmada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğrencilere ilişkin bir profil ortaya koymak amacıyla öğrencilerin geldikleri lise türü ve neden tercih ettiği, ortaöğretim başarı durumu, ailelerinin sosyoekonomik durumu ile Teknik Eğitim Fakültesi’ni tercih etme nedenleri ve geleceğe ilişkin beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla geliştirilen anket 306 öğrenciye uygulanmış, veriler SPSS for Windows programında analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, birçok kişi ortaöğretimden sonra öğrenimini sürdürme arzusunda olup ilk denemede başarılı olmasa dahi üniversite sınavına girmeye devam etmektedir. Katılımcıların önemli bir bölümü okudukları alandan memnun değiller ve branşlarında teknik öğretmen olarak atamalarının yapılmasını istemektedirler. Teknik öğretmen olarak çalışmak isteyenlerin çoğunluğu iş güvencesi, rahatlık ve öğretmenliği saygın bir meslek olarak görmesi gibi nedenlerle tercih etmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Teknik eğitim, fakülte, öğrenci profili

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.