Fen Bilgisi Programlarının Hedef ve İçerik Boyutuna İlişkin Öğretmen Görüşleri

Dilek Akpınar, Yasemin Günay, Hülya Hamurcu

ÖZ

Araştırma, 1992-1993 öğretim yılında uygulanmaya başlayan “İlköğretim Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı” ile 2001-2002 öğretim yılında uygulanmaya başlayan “İlköğretim Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı”nın öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi ve yeni Fen Bilgisi Öğretim Programının uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2001- 2002 öğretim yılında İzmir merkez ilçelerinden rasgele seçilen 45 ilköğretim okulunda yürütülmüştür. Araştırmanın ömeklemini İzmir merkez ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan 203 öğretmen oluşturmuştur. Öğretmenlerin görüşlerinin belirlenebilmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçek uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, her iki gruptaki öğretmenlerin de 2001 programına yönelik daha olumlu yaklaşımlara sahip oldukları görülmektedir. Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin, 2001 programının uygulanması sırasında en çok karşılaştıkları sorunların başında; yeni programa uygun MEB onaylı ders kitaplarının basılmamış olması, yeni program hakkında yeterince bilgilendirilmeme ve dersle ilgili kaynak kitapların yetersizliği gelmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen bilgisi öğretmeni, sınıf öğretmeni, fen bilgisi programı, fen bilgisi öğretimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.