Semiotik İletişimin EFL Okuma Derslerine Kaynaştırılması

Necat Kumral

ÖZ

Bu makalenin amacı, İngilizce’nin Yabancı Dil olarak öğrenildiği ortamlarda edebi metinlerin okunmasına uygulanan Göstergebilimsel Yaklaşımın sunulması ve bu yaklaşımın bir okuma dersinde nasıl uygulanacağının gösterilmesidir. Bu ‘anlam’ için metin içi okuma, ‘tema’ya varmak için metin üstü okuma ve ‘tenkit’e ulaşmak için de metne karşı okuma etkinliklerine dayalı üç aşamalı, bir bütün halinde uygulanan, kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım bir birleriyle tutarlı üç aşama halinde gerçekleştirildiğinden, öğretmenlerin öğrenci merkezli okuma biçimini sağlamak üzere, okuma öncesi, okuma ve okuma sonrası etkinliklerinden oluşan bugünkü okuma dersleriyle uyumlu bir şekilde uygulanabilmektedir. (1) Göstergebilimsel okumanın nasıl yapılacağı ve (2) bu okuma biçiminin bugünkü okumalara nasıl uygulanacağı gösterilecektir.

ANAHTAR KELİMELER

Göstergebilim (simgebilim), göstergebilimsel iletişim, edebi eserlerin göstergebilimsel okunması, yabancı dil sınıflarında şiir

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.