Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması

Suat Ünal, Ali Paşa Ayas, Muammer Çelik

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, “Kimyasal Bağlar” ünitesinde yer alan “İyonik Bağ” konusundaki kavramlar ile ilgili Lise-1 ve Lise-3 öğrencilerinin anlama düzeylerini ve sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu amaçla, içerisinden iyonik bağla ilgili 8 sorunun yer aldığı toplam 24 soru içeren çoktan seçmeli bir test geliştirilerek Lise-1 düzeyinde 128 ve Lise-3 düzeyinde 122 olmak üzere rasgele seçilmiş 250 öğrenciye uygulanmıştır. Testte yer alan maddelerin her biri çeldirici olarak, araştırılan kavramla ilgili literatürde belirlenen yanılgıları içermektedir. Testin uygulanması sonucu elde edilen öğrenci cevapları analiz edildiğinde, öğrencilerin bazılarının iyonik bağlanma, bağlanmayı gerçekleştiren atomlar, iyonik yapılı bileşikler ve bu bileşiklerin yapılarına dair çok sayıda kavram yanılgısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin kavram yanılgıları ve olası nedenleri tanımlanmaya çalışılmış, ayrıca bunların giderilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kimya eğitimi, iyonik bağ, kavram yanılgısı, anlama düzeyi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.