Temel Yetenekler, Ar-Ge Yöntemi ve Ortak İlişkiler

Özlem Özkanlı

ÖZ

Yetenekler ve kaynakların rolünün öneminin artmasıyla birlikte, firmaların stratejik yönetim takımları sahip oldukları temel yeteneklerini yönetmenin etkili bir yolunu keşfetmeye yoğun bir ilgi göstermektedirler. Yüksek teknoloji sektörlerinde, bu yetenekler firmanın gelecek rekabetçi konumlandırması üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Diğer sektörlerde, teknolojik yetenekler ürün hatlarının yenilenmesinde belirleyici olacaklardır. Bu makalede, firmaların kendilerine özgü araştırma ve geliştirme programlarını nasıl yönettikleri ve çevreleri ile kolektif bir ilişki kurmada nasıl başarılı oldukları araştırılmaktadır. Saha araştırması hem Amerika, hem de Avrupa’da gerçekleştirilen kırk görüşmeyi kapsamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Temel yetenekler, Ar-Ge, stratejik yönetim, yüksek-teknoloji

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.