Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygusal Yüz İfadelerini Yansıtan İnsan Figürü Çizimlerinde Kullandıkları Renklerin İncelenmesi

Berrin Akman, Tuğba Baç Karaaslan, Tülin Güler, Elif Çelebi Öncü

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, korunmaya muhtaç çocukların, depremi yaşayan çocukların ve ailesi ile yaşayan çocukların duygularını dışa vurmalarında, yüz ifadeleri ve renk tercihlerini incelemektir. Çalışmanın örneklemini, Bolu ve Gölcük depremini yaşamış 27 çocuk ile Ankara ilinde Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası’nda kalan 21 korunmaya muhtaç çocuk ve ailesi yanında yaşayan 37 çocuk olmak üzere toplam 85 çocuk oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak A4 boyutunda beyaz kağıtlar ve renkli boya kalemleri çocuklara dağıtılmış ve çocuklardan sırasıyla mutlu, korkmuş, şaşırmış, üzgün ve öfkeli bir insan figürü çizmeleri istenmiştir. Çocukların renk tercihlerinde serbest oldukları belirtilmiştir. Çocukların yaptığı her biri farklı bir yüz ifadesini yansıtan resimler, kullanılan renk sayısına ve kullanılan renklere göre incelenmiştir. Araştırma sonuçları, korunmaya muhtaç ve depremi yaşayan çocukların çoğunluğunun tek veya iki renk kullandığını, aileleri ile yaşayan çocukların çoğunluğunun ise en az iki ya da daha fazla renk kullandığını ortaya koymaktadır. Özellikle depremi yaşamış çocukların tüm yüz ifadelerini yansıtan insan figürü çizimlerinde siyah rengi tercih ettikleri bulunmuştur. Korunmaya muhtaç çocukların ve ailesi ile yaşayan çocukların en yüksek oranda kullandıkları renklerin yüz ifadelerine göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Her iki grup incelendiğinde; ailesi ile yaşayan çocukların kullandıkları renklerin kullanım yüzdelerinin, korunmaya muhtaç çocukların kullanım yüzdelerine göre daha yüksek olduğu da ulaşılan önemli bulgulardandır.

ANAHTAR KELİMELER

Çocuk resmi, yüz ifadeleri, renk tercihi, depremi yaşayan çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.