Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri

Gülsen Ünver

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Okulöncesi Eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları sırasında, gerçek yaşam koşullarında kullanabileceklerini düşündükleri bir ders planı modeli oluşturup oluşturamadıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada temel olarak doküman incelemesi kullanıldı. Veriler, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sırasında hazırladığı ders planları incelenerek ve açık uçlu sorular içeren bir anket uygulanarak toplandı. Toplanan veriler üzerinde, içerik analizi tekniği uygulandı. Çalışmanın sonuçları, öğretmen adaylarının çoğunun gerçek yaşam koşullarında kullanabileceği bir ders planı modeli oluşturamadığını gösterdi. Makalede, öğretmen adaylarının gerçek yaşam koşullarında kullanabilecekleri bir ders planı modeli oluşturmalarına ilişkin bazı önerilerde bulunulmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen eğitimi, öğretmenlik uygulaması, ders planı modeli

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.