Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları

Derya Oktar Ergür

ÖZ

Bu yazıda, genel anlamda yabancı dil öğrenimindeki başlıca motivasyon kaynaklan olan öğrencinin doğal ilgisi, ödül ve başan kavranılan tartışılmaktadır. Bunun yanı sıra motivasyon ve başarı kavranılan arasındaki ilişki irdelenmekte ve yabancı dil öğreniminde kendine saygı ve güvenin önemi vurgulanmakta; öğrenme-öğretnıe sürecinde öğrenciye verilen geribildirimin türü, içeriği ve öğretmenin düşüncesini yansıtmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca yabancı dil derslerinde motivasyonu sağlamak ve korumak amacıyla bazı öneriler sunulmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Doğal ilgi, ödül, başarı, kendine saygı ve güven, geribildirim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.