Örtük Program

Sedat Yüksel

ÖZ

Bazı yazarlar öğrencilerin yazılı ve planlı eğitim programlan dışında, aynı zamanda planlanmamış ve yazılı olmayan başka bir programla karşı karşıya kaldıklarını belirtmektedirler. Örtük program olarak adlandırılan bu program, okullarda uygulanan eğitim programlarında belirtilen amaç ve etkinliklerin dışında öğrenme-öğretme süreci içerisinde ortaya çıkan bilgi, fikir ve uygulamalar şeklinde tanımlanmaktadır. Bu makalede örtük program kavramı tanıtılarak önemi açıklanmış ve hakkında çalışmalar yapan yazarların görüşleri verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Örtük program, program geliştirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.