Üç İngilizce Öğretmen Eğitmeninin Ortak Yansıtmalarından Ortaya Çıkan Yansıtmalı Tipolojisi

Ayşegül Amanda Yeşilbursa

ÖZ

Bu makale, Türkiye’de bir üniversitenin Yabancı Diller Eğitimi Bölüm’ünden üç öğretmen eğitminin mesleki gelişimi amacıyla yapılan bir eylem araştırma çalışmasından ortaya çıkan verilerin çözümlenmesi için araştırmacı tarafından geliştiren yansıtıcı düşünce tipolojisini sunmaktadır. İlk olarak yansıtıcı öğretmen eğitimi uygulamaları ve yansıtıcı düşünce tipolojileri ile ilgili yazın sunulmaktadır. Ardından araştırma esnasında izlenen veri toplama ve çözümleme süreçleri ile ortaya çıkan yansıtıcı tipoloji anlatılmaktadır. Verilerden ortaya çıkan tipolojinin, başka araştırmacıların geliştirdikleri yansıtıcı düşünce çerçeveleriyle örtüştüğü belirlenmiştir. Yansıtıcı düşüncenin çeşitli boyutlarının araştırmanın verilerinde birlikte bulunması, bu boyutların hiyerarşik olmayıp eşzamanlı var olabileceğini göstermektedir. Araştırmadan ortaya çıkan tipoloji, nicel veri analiz teknikleri ile öğretmenlerin yansıtıcı örüntüleri araştırmada kullanılabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Yansıtmalı öğretmen geliştirmesi, yansıtıcı tipolojisi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.