Ortaöğretim Kurumlarındaki Eğitsel Kol Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Ercan Kiraz, Bünyamin Yurdakul, Mehtap Kiraz

ÖZ

Okulların en önemli işlevlerinden biri de sosyal açıdan iyi gelişmiş, kendine güveni olan, deneyimlerini ve bilgisini paylaşabilen ve iyi iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin bu becerileri kazanabilmeleri için hemen hemen dünyanın her yerinde öğretim programları eğitsel kol faaliyetleri ile desteklenmiştir. Türkiye’de okullarda yer alan eğitsel kol saatleri amaçlarına ulaşmakta mıdır? Bu araştırma, eğitsel kol faaliyetlerinin liselerdeki durumunu ortaya koymak ve bazı temel sorunlara dikkat çekmek için yapılmıştır. Balıkesir İli’nin ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 458 lise 3. sınıf öğrencisi ve eğitsel kollara rehberlik eden 208 öğretmen, örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırma bulguları, sosyal faaliyetlerin yürütülmesinde birtakım sorunlar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sorunların üstesinden gelinebilmesi için bazı önerilere sonuç kısmında yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitsel kol etkinlikleri, sosyal gelişim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.