Atatürk’ün Eğitim Politikasının Kaynakları ve Temel İlkeleri

Ruhi Sarpkaya

ÖZ

Bu makalede, Atatürk’ün eğitim politikasının kaynakları ve temel ilkeleri saptanmaya çalışılmıştır. Atatürk’ün eğitim politikasını, iki temel olgu biçimlendirmiştir. Birincisi, Osmanlılardaki eğitimin dağınık, ulusal olmaktan uzak oluşu ve bilime dayalı olmayışı; İkincisi, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kökleşmesinde ve devrimlerin yaygınlaştırılmasında eğitime işlevsel yaklaşımıdır. Eğitim politikasının temel ilkeleri olarak da şu on ilke saptanmıştır: Eğitim, ulusal, bilimsel, karma, uygulamalı, laik, disiplinli, olmalıdır; halk eğitimine önem verilmelidir; eğitim birliği sağlanmalıdır; öğretmenlere değer verilmelidir; eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Atatürk, eğitim, politika

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.