Ortaöğretim Öğretmenlerinin Üniversiteye Giriş Sınavlarının Tek Aşamaya İndirilmesi Hakkındaki Görüşleri

Hülya Kelecioğlu

ÖZ

Bu çalışmada, ortaöğretim öğretmenlerinin üniversiteye giriş sınavlarının tek aşamaya indirilmesi hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 21 okulda lise 2. ve 3. sınıf öğretmenlerine bir Öğretmen Anketi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan toplam öğretmen sayısı 410’dur. Öğretmenlerin her bir anket sorusuna verdikleri cevaplann frekans ve yüzdeleri elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin, üniversiteye giriş sınavının tek aşamalı olmasının, müfredata uymalarını olumsuz yönde etkilediğini ve öğretim faaliyetlerini kısmen bu sınava göre ayarladıklarını ifade etlikleri görülmüştür. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, sınavın tek aşamaya inmesiyle birlikte öğrencilerin dershaneye olan taleplerinde bir azalma olmadığı ve lise 3. sınıfların ders başarılarında azalma olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Aynca öğretmenlerin çoğunlukla, okuttukları derslerle sınavda sorulan sorular arasındaki ilişkinin azaldığı; okullardaki öğretimin bu durumdan olumsuz yönde etkilendiği; sınavın öğrenciler üzerinde yaptığı psikolojik baskıda bir azalma olmadığı ve öğrencilerin derslere olan ilgisinin azaldığı görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Üniversiteye giriş sınavları, tek aşamalı ve iki aşamalı sınav sistemi, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), ÖSS’nin ortaöğretime etkisi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.