Okulöncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin Sanat Etkinliklerine Yaklaşımlarının İncelenmesi

Çağlayan Dinçer, Serap Demiriz, Işıl Şimşek

ÖZ

Bu araştırma, okulöncesi dönem çocuğu (4-6 yaş) olan ebeveynlerin sanatsal etkinliklere yaklaşımlarım incelemek amacıyla planlanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formunun ebeveynlere uygulanması yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sanatsal etkinliklere daha sık katıldıkları ve daha çok ilgi gösterdikleri bulunmuştur. Sanata ilgi duyan ebeveynler ve üniversite mezunu ebeveynler, çocuklarını sanatsal etkinliklere hazırlamakta, onları bir sanat dalma yönlendirmek istemekte ve yönlendirirken çocuğunun yeteneğine göre farklı sanal dallan düşünmekte ve bu konuda gerekli yerlerden yardım almaktadır. Ayrıca, yine üniversite mezunu ebeveynler ve sanala ilgi duyan ebeveynler, çocuklarına her zaman malzeme sağlamakta, çocuklarının çalışmalarını incelemekte, etkinlikleri hakkında çocukları ile konuşup onları teşvik etmekte ve etkinliklerini sergileyip uzun süre saklamaktadırlar.

ANAHTAR KELİMELER

Okulöncesi, ebeveyn, sanat etkinlikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.