ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ve Okullarda Uygulaması

Mustafa Yalçınkaya

ÖZ

Bugün gittikçe artan ve canlı hayatını tehdit eden çevre kirliliği konusu, artık daha bilinçli bir biçimde ele alınmıştır. Bu nedenle çevre, yönetim ve standardizasyon kavranılan ile birlikte uluslararası bir boyutta tasarlanarak ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartlan oluşturulmuştur. Böyle bir anlayışın okullardan başlaması, yeni nesillerin çevreye bakış tarzını daha bilinçli hale getirecektir. Bu makalede, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Toplam Kalite Çevre Yönetimi (TKÇY), ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartlan, bu standartlara göre belgelendirme ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi’nin okula uygulanması ile okula ve çevreye olan yararlan üzerinde durulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

ISO 14000 çevre yönetim sistemi standartlan, çevre yönetim sistemi, toplam kalite yönetimi, toplam çevre kalite yönetimi, okullar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.