Çoktan Seçmeli Testlerde İki Kategorik ve Önsel Ağırlıklı Puanlamanın Diferansiyel Madde Fonksiyonuna Etkisi ile İlgili Bir Araştırma

Devrim Özdemir

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, iki kategorili ve önsel ağırlıklı puanlama yöntemleri kullanılarak puanlanan bir testte, cinsiyet gruplan ve okul türüne göre diferansiyel madde fonksiyonunu ortaya koymaktır. Çeşitli illerdeki 7’si özel, 8’i devlet okulu olmak üzere 15 ilköğretim okulundan seçilen 780’i erkek, 698’i kız öğrenciden elde edilen madde puanlan, MH test istatistiği ile DMH katsayısına ve lojistik regresyon modeline göre analiz edilmiştir. Hem okul türü hem de cinsiyet batınımdan maddelerin çoğunda göz ardı edilebilir düzeyde DMF olduğu, bir maddede ise okul türü bakımından özel okullarda okuyan öğrenciler lehine, cinsiyet bakımından da erkek öğrenciler lehine DMF ortaya çıktığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Diferansiyel madde fonksiyonu, madde yanlılığı, iki kategorili puanlama, önsel ağırlıklı puanlama

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.