Okuduğunu Anımsama Sürecinde Örüntünün Metnin Alt Konularına Odaklanılmasına Etkisi

Özler Çakır

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, karşılaştırma türü bir metindeki örüntü farklılaşmasının, öğrencilerin okuduklarını anımsama süreçlerinde, metinde yer alan alt konulara odaklanmaları arasında fark yaratıp yaratmadığını araştırmaktır. Çalışmada aynı içeriğe sahip karşılaştırma türü metinleri birebir ve blok örüntü olarak düzenlenmiş biçimiyle okuyan toplam 83 temel eğitim 5. sınıf öğrencisinin anımsama protokolleri birbirleriyle karşılaştınlmıştır. Araştırma sonuçlan, örüntünün farklılaşmasının öğrencilerin anımsama protokollerinde yer alan iki ayrı konu önermeleri arasında fark yaratmadığını ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Okuduğunu anımsama, metin örüntüsü, metin konusu, metin alt konusu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.