Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler

Hülya Kelecioğlu

ÖZ

Bu araştırmada, üniversiteye girişte iki aşamalı sınavda uygulanmış olan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanlan ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) puanları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 1999 yılından itibaren ÖYS kaldırılarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının amaçları sadece ÖSS ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu araştırmada, ÖSS’nin geçerliği ÖYS ölçüt alınarak incelenmiş ve sınav sisteminde yapılan değişikliğin sınavın amacına hizmet etme derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 1998 yılında ÖSS’ye giren adaylardan ÖYS’yi kazanan 38769 adayın ÖSS ve ÖYS puanları kullanılmıştır. ÖSS puanlarının ÖYS alt test puanlannı ne derecede yordayabildiğini belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, ÖSS’nin sözel ve sayısal bölümleri ile ÖYS’nin bunlarla ilgili testleri arasında önemli ölçüde benzerlik bulunduğu görülmüş; ancak bu benzerliğin ÖYS’ye olan ihtiyacı tam olarak ortadan kaldırdığına ilişkin yeterli kanıt sağlanamamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Üniversiteye giriş sınavları, tek aşamalı ve iki aşamalı sınav, geçerlik, ÖSYS, ÖSS, ÖYS

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.