Üniversite Öğrencileri Arasında Yüksek ve Düşük İstatistik Kaygısının Ayrıştırıcıları

Mustafa Baloğlu, Paul Zelhart

ÖZ

Bu çalışmada, istatistik derslerinde öğrenciler üzerinde gözlemlenen istatistik kaygısının bilişsel olmayan faktörlerinin yüksek ve düşük kaygılı öğrencileri ayırt etmesi amacıyla Ayrıştırıcı Fonksiyonlar Analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas Eyaleti’nde bir devlet üniversitesinde istatistiğe giriş dersini almakta olan 246 lisans ve yüksek lisans öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler İstatistik Kaygısı Derecelendirme Ölçeği ve İstatistiğe Karşı Tutumlar Ölçeği’ni yanıtlamışlar ve ayrıca geçmiş matematik tecrübelerini, kendilerinin istatistik yeteneklerini ve aldıkları istatistik dersindeki doyum düzeylerini öznel olarak derecelendirmişlerdir. Araştırma bulguları ayrıştırıcı modelin gruplar arası varyansın % 63’ünü açıkladığını ve modelin % 88 genel doğruluk düzeyinde olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

İstatistik kaygısı, aynştıncı analiz, istatistik kaygısı derecelendirme ölçeği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.