Modanın Görsel Kültür ve Sanat Eğitimindeki Yeri

Melek Gökay Yılmaz

ÖZ

Eğitimin sadece okul içinde olmadığı, okul dışında sürekli tekrar edilen bilgi akışlarıyla da belirli yönlendirici etkilerinin olduğu bilinmektedir. Okul dışında bireylerin bazen farkında bile olamadan eğitildikleri, yönlendirildikleri alanlardan birisi de görsel kültüre dayalı konulardır. Anlaşılması için, ayrıca okuma- yazma veya aynı dili kullanma gibi problemlerin azaltıldığı görsel kültür ürünlerinden birisi de modadır ve moda sürekli bir alışveriş ortamının sağlanmasında, oluşturduğu değişimlerle önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada moda kavramıyla insanlara aktarılan görsel etkilerin ve estetik beğenilerin neler olduğu, ulaşılmak istenen görsel kültür değerlerinin modayla uygulamaya nasıl yansıtabileceği ilköğretim 7. sınıf öğrencileri seviyesinde araştırılmıştır. Konya’daki Mehmet Beğen İlköğretim Okulu’nda yapılan uygulama çalışmalarıyla öğrencilerin moda konusundaki bilgileri, modadan ne kadar etkilendikleri ve bunun farkında olup olmadıktan konusunda incelemeler yapılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sanat eğitimi, moda ve sanat, görsel kültür eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.