Transaksiyonel Analizin Türk Kültürüne Uygulanabilirliği: Kültür Açısından Eleştirel Bakış

Filiz Gültekin, Nilüfer Voltan Acar

ÖZ

Bu çalışmada, Transaksiyonel Analiz Yaklaşımının bazı kavramlarının ve terapi aşamalarının Türk kültürüne ne derece uygun olduğu üzerinde durulmuştur. Bu amaçla bazı temel kavramlar ve tedavi aşamaları tek tek incelenerek Türk insanı ve Türk kültürüne ne derece uygulanabilir olduğu, Türk toplumunun özelliklerini ne derece yansıtabileceği saptanmaya çalışılmış, etkili bir sonuç elde edebilmek için hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Transaksiyonel analiz, kültür

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.