Uzun Dönemli Öğretim Planlarına İlişkin Öğretmen Algıları

Ali Yıldırım, Kerim Gündoğdu

ÖZ

Bu araştırma, ilköğretim birinci kademe düzeyinde yürütülen planlama etkinliklerini değerlendiren geniş çaplı bir araştırma projesinden elde edilen verilerin bir bölümünün analizine dayanmaktadır. Araştırma için Türkiye genelinde tüm bölgeleri ve farklı yerleşim birimlerini temsil eden bir örneklem seçilmiş ve bu örneklemi oluşturan yedi coğrafi bölgedeki 14 ilde görev yapan toplam 1194 sınıf öğretmeninden veri toplanmıştır. Anketlerden elde edilen kapalı ve açık uçlu yanıtlar yıllık ve ünite planlarıyla ilgili çeşitli süreçleri açık hale getirmekte ve bu planların hazırlanmasında yaşanan problemleri tanımlamaktadır. Sonuçlar, öğretmenlerin yıllık planı ünite planlarına göre daha önemli gördüklerini ve bu iki planın hazırlanışı sürecinde çeşitli sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Öğretmenler denetim sürecinde ele alınan önceliklere göre hazırladıkları planlar ile sınıf içi uygulamaları arasında önemli farklılıklar olduğunu belirtmektedirler.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretimde planlama, yıllık plan, ünite planı, sınıf öğretmenleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.