Aralıklarla Tekrarlama ve Strateji Eğitimi Yoluyla Sözlük Bilgisi Öğrenimi

Ayşe Akın, Gölge Seferoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, aralıklarla tekrarlama ve strateji eğitimi yoluyla sözcük bilgisi öğrenimi üzerine öğrencilerin düşüncelerini araştırmaktır. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda orta düzey bir İngilizce sınıfı ile yürütülmüştür. Sözcükler seçildikten sonra öğrenciler değişik sözcük öğrenme stratejileri ile tanıştırılmış ve çeşitli aktiviteler yoluyla bu sözcükleri aralıklarla tekrarlamaları için fırsatlar yaratılmıştır. Bulgular, öğrencilerin strateji eğitimi ve tekrarlama aktiviteleri yoluyla sözcük bilgilerini geliştirebileceklerini düşündüklerini göstermektedir. Sonuçlar, öğrencilerden alman sözlü ya da yazılı geribildirimlerin öğretim-öğrenim süreçlerine karşı öğrenci tutumları konusunda öğretmene ışık tutabileceğini göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sözcük öğrenme stratejileri, sözcük tekrarlama, strateji eğitimi, öğrencilerin geribildirimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.