Head Start Sınıflarında Erken Okuma-Yazma Müfredatını Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma

Arif Yilmaz, Mary B. McMullen

ÖZ

Erken çocukluk çalışmaları, erken yaşların gelecekteki gelişim ve öğrenme özellikle de erken okuma-yazma için önemine dikkat çekmektedir. Bu yüzden, okul öncesi eğitim programları Head Start dahil olmak üzere çocukların erken dil ve okuma-yazma gelişimlerini uygun ortamlar ve yaşantılar oluşturarak desteklemelidirler. Bu çalışmada, nitel yöntem kullanılarak dört Head Start program öğretmeninin erken okuma-yazmaya dair inanışları ve uygulamaları incelenmiştir. Veriler üniversite-okul işbirliğinin erken okuma-yazma uygulamalarını etkileyebileceği sonucunu desteklemiştir. Devamlı destek verilen ve geliştirme programı uygulanan öğretmenler, çalışmanın başından sonuna uygulamalarını değiştirmişlerdir. Özellikle, öğretmenler çalışmanın da temel amacı olan çocukların erken okuma-yazma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarını geliştirmişlerdir. Ayrıca, önceden yapılmış ve belirli bir alanda değişiklikle sonuçlanmış veya sınırlı bir davranış üzerinde etki yaratan birçok müdahale çalışmasının aksine, bu çalışma daha geniş çaplı bir değişim yaratmıştır. Çalışma, öğretmenlerin erken okuma-yazma hakkındaki inanışlarını, sınıf ortamlarını nasıl düzenlediklerini ve bir üniversite ile araştırma ortağı olmanın değeriyle ilgili görüşlerini değiştirmiştir. Eğitim personelinin yüksek kalitede olmasını sağlamak Head Start da dahil olmak üzere erken çocukluk eğitimi programlarının sürekli bir hizmetiçi eğitim için yeterli fonu ayırmalarını gerektirmektedir. Bu tür eğitim programları aracılığıyla öğretmenler çocukların erken okuma-yazma ve dil gelişimini destekleyecek bilgi ve yeterliliği geliştirebilirler.

ANAHTAR KELİMELER

Erken okuma-yazma, Head Start, erken çocukluk eğitimi, okuma-yazma kilimleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.