Fen Öğretiminde Kavramların Somutlaştırılması: Modelleme Stratejisi, Bilgisayar Simülasyonları ve Analojiler

Çağlar Gülçiçek, Bilal Güneş

ÖZ

Model ve modelleme kavramlarının fen bilimleri eğitimi ile ilgili çalışmalarda rolleri zamanla artmaktadır. Fen bilimleri eğitimi ile ilgili reform hareketleri içerisinde modellerin ve modellemenin fen bilimleri eğitimine olan artan katkısının farkına varılmaktadır. Fen bilimleri eğitimindeki modellerin ve modellemenin öneminin anlaşılması model-tabanlı öğrenme ve öğretme teorisine olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Model-tabanlı öğrenme ve öğretme, karmaşık bir süreç olup fen öğreniminde ayrı bir öğrenme alanı olarak dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, modellerin ve modellemenin fen eğitimindeki rolü ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Model, modelleme, bilgisayar simülasyonları, analojiler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.