Konu Alanı Ders Müfredatı İncelenmesi Dersinde Yürütülen Etkinlikler ve Kazandırılan Davranışların Değerlendirilmesi

Ali Rıza Akdeniz

ÖZ

Eğitim fakültelerinde yeniden yapılanma sonucu öğretim programlarına “Konu Alanı Ders Müfredatı incelemesi” dersi eklenmiş, ancak lisansüstü seviyede nasıl yürütüleceğine ilişkin yeterli açıklamalar ilgili dokümanlarda belirtilmemiştir. Bu çalışmada, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi’nde uygulanan bu dersin yürütülme süreci tanıtılarak öğrencilerin hazırlamış olduğu araştırma ödevlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fizik-kimya-fen bilgisi eğitimi alanlarında lisansüstü çalışmalarını yürüten toplam 20 öğrenciden oluşan örneklemle dersin içeriği tartışılmış, yazılı dokümanların incelenmesinde MEB ve değişik kaynakların önerdiği kriterler verilmiş ve birbirini takip eden 5 uygulamalı ödev hazırlatılarak, bunların sınıf ortamında sunulması sağlanmıştır. Bulgular, örnekleme uygulanan anket ve hazırlanan ödevlerin geliştirilen değerlendirme kriterleriyle karşılaştırılarak elde edilmiştir. Verilerin yorumlanmasından derste hedeflenen davranışların büyük oranda gerçekleştiği, ancak uygulanan etkinliklerin geliştirilerek daha sistemli yürütülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Araştırma, benzer dersleri yürüten öğretim elemanlarının öğrencilerine hazırlatabileceği 8 ödev ve bunların kazandıracağı düşünülen davranışlar önerilerek tamamlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Fen bilimleri eğitimi, öğretim programlan, değerlendirme ölçeği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.