Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacılık Yaklaşımına Dayalı Grup Aktivitelerinin Etkileri

Tuğba Yanpar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, bir ilköğretim okulunda beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde oluşturmacı yaklaşıma dayalı çok yönlü grup aktivitelerinin öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemektir. 54 öğrencinin katıldığı bu çalışmada, deney grubunda oluşturmacı yaklaşıma dayalı ders işlenirken, diğer grupta etkinlikler önceki gibi devam etmiştir. Hem niceliksel hem de niteliksel verilerin yer aldığı çalışmada başarı testi, tutum ölçeği, akademik benlik kavramı, gözlem ve görüşme sonuçlarından yararlanılmıştır. Niceliksel veriler MANCOVA analizi yapılarak analiz edilmiştir. Ön test ve akademik benlik kavramı puanlar istatistiksel olarak kontrol edildiğinde, öğrencilerin son test ve tutumlarında deney grubu lehine anlamlı farklar meydana gelmiştir. Gözlem ve görüşme sonuçları bu sonuçları desteklemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Oluşturmacılık, sosyal bilgiler eğitimi, eğitimde grup çalışmaları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.