Çevre Tutum ve Bilgisini Araştıran Çalışmaların Değerlendirilmesi

Özgür Taşkın

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, çevre tutum ve bilgisini ölçmek için daha önce hazırlanan ölçeklerin yeniden değerlendirilmesi ve araştırma sonuçlarının çevre eğitimi alanındaki sunumundan kaynaklanan boşlukları gidermektir. Dört alt başlıktan oluşan çalışma sırası ile çevreciliğin farklı yorumlarına, araştırma teorilerine ve sonuçlarının yorumlanmasına, ölçek geliştirirken izlenmesi gereken yollara ve araştırma metotlarına ilişkin eleştirel bakış açısı getirmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Çevre Tutumu Ölçeği, çevre ve teori, çevre bilgisi, araştırma metodu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.