Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Güvenirliği ve Geçerliği


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.