Bilgilendirici Değerlendirmenin İncelenmesi

Nihat Boz, Yezdan Boz

ÖZ

Değişik değerlendirme teknikleri vardır. Bu makalenin amacı, bilgilendirici değerlendirmeyi ve bu tip değerlendirmenin öğrenmeyle olan ilişkisini detaylı bir şekilde incelemektir. Bilgilendirici değerlendirme, öğrencilerin bilgilerini ve anlamalarını tespit etmede kullanılabilir. Bu da öğrencilere dönüt vermede ve öğrencilerin öğrenmeleri için gerekli olan sonraki basamakların planlanmasında faydalı olacaktır. Bu yüzden, bilgilendirici değerlendirmenin öğrencilerin öğrenmelerine olumlu yönde katkıda bulunması beklenmektedir. Bilgilendirici değerlendirme sınıf ortamında zor olmasına rağmen, öğretmenlerin sorduğu sorular ve derslerde uygulanan bazı açık uçlu testler yoluyla öğretmenler, öğrencilerin anlamaları ile ilgili fikir sahibi olabilirler. Bu da öğretmenlerin, öğretmek için bir sonraki basamakların ne olacağını planlamalarını sağlamalarına yardımcı olur.

ANAHTAR KELİMELER

Bilgilendirici değerlendirme, öğrenme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.