Alt Sosyo-Ekonomik Düzeyden Gelen Lise Öğrencilerinin Öğrenme-Öğretme Faaliyetlerine İlişkin Direnç Davranışları

Sedat Yüksel, Ersin Şahin

ÖZ

Bu araştırmada, alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen lise öğrencilerinin okuldaki öğrenme - öğretme faaliyetlerine ilişkin direnç davranışları incelenmiştir. Araştırma, ülkemizin yoğun göç alan şehirlerinden birisi olan Bursa şehir merkezinde, alt sosyo- ekonomik düzeyden gelen öğrencilerin devam ettiği üç lisede 528 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veriler, Lise Öğrencileri Direnç Ölçeği (LÖDÖ) ile toplanmış, Kruskal- Wallis ve Mann- Whitney U testleri ile analiz, edilmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlere, derslere ve ödevlere ilişkin olumsuz, düşüncelere sahip öğrencilerin daha sık direnç davranışları gösterdiğini ortaya koymuştur. Direnç davranışları bazı değişkenlere göre incelendiğinde de Sosyal ve Türkçe - Matematik şubelerindeki öğrencilerin, erkek öğrencilerin ve üç büyük şehir (İstanbul - Ankara - İzmir) hariç, Bursa ve diğer bölgelerde doğan öğrencilerin daha sık direnç davranışları gösterdikleri tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Alt sosyal sınıf, lise, öğrenci direnci

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.