Bir Öğrenme Stratejisi Olarak V-Diyagramı: Biyoloji Laboratuvarlarında Kullanılması

Mehmet Yakışan, Meryem Selvi

ÖZ

Laboratuvar çalışmaları çoğunlukla fen derslerinin önemli bir öğesi olarak düşünülmesine rağmen, öğrencilerin laboratuvar ortamlarında gözlemledikleri fiziksel fenomen ile derste kazandıkları kavranılan, bilişsel yapılarıyla bütünleştirmede sorunlarla karşılaştıkları gözlenmiştir. Bu nedenle öğretim sürecinde kullanılabilecek etkili öğrenme stratejilerine ihtiyaç vardır. V-diyagramı laboratuvar tecrübeleri sırasında öğrencilerin düşünme ve öğrenmelerine rehberlik eden metabilişsel bir öğrenme stratejisidir. V-diyagramı, öğrencilerin yaptıkları ya da katıldıkları laboratuvar aktivitesi şuasında gözlemledikleri olaylarla, daha önce bildikleri arasındaki ilişkileri aynı anda görmelerine ve kendi bilgilerini yapılandırma sürecini anlamalarına yardım eder. Bu çalışmada klasik laboratuvar raporlarına alternatif olabilecek bir öğrenme stratejisi olan V- diyagramlar tanıtılmış ve öğrencilerin hazırladıkları örneklere yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

V-diyagramı, öğrenme stratejisi, biyoloji laboratuarı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.