Dinamik Ölçme ve Değerlendirme

Birsen Palut

ÖZ

Bu makalede, son yıllarda ölçme ve değerlendirme sürecine farklı bir yaklaşım sergileyen dinamik ölçme olgusu anlatılmaya çalışılmıştır. Geleneksel ölçme vc değerlendirme yaklaşımlarından farklı olarak dinamik ölçmede, sergilenen performanstan çok, ölçme sürecine dahil edilen öğrenme sürecine odaklanılmakta ve dolayısıyla da bireylerin öğrenme potansiyeli esas alınmaktadır. Makalede ayrıca dinamik ölçme olgusu ile ilgili kavramlar ve teoriler çerçevesinde Vygotsky’nin “Potansiyel Gelişim Alanı” (Zone of Proximal Development-ZPD) olgusu açıklanmıştır. Dinamik ölçme ve değerlendirme sürecini farklı yaklaşımlar çerçevesinde ele alan çalışmalardan birkaç örnek sunularak bu çalışmaların farklılıkları ve benzerlikleri sunulmuştur. Tüm bu çalışma ve yaklaşımlarda varılan ortak nokta ise dinamik ölçme ve değerlendirme yöntem ve metotları ile bireylerin gerçekte sahip oldukları bilişsel potansiyellerin anlaşılmasında oldukça etkin olduğudur.

ANAHTAR KELİMELER

Ölçme ve değerlendirme, dinamik ölçme-değerlendirme, Vygotsky

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.