Otistik Bir Çocuğa Dil Öğretimi

Rüya Güzel-Özmen

ÖZ

Bu çalışmada, dokuz yaşında ve sınırlı alıcı dil becerilerine sahip, ifade edici dil becerisi olmayan ve söz öncesi iletişim davranışları iletişimi sürdürmek için yeterli olmayan otistik bir erkek çocuğun söz öncesi iletişim davranışlarının, alıcı ve ifade edici dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, doğal ortamda Çevrenin Yapılandırılmasına Dayalı Dil Öğretim Yöntemi, model olma, ipucu verme, fırsat öğretimi ve geciktirme teknikleri kullanılarak oyun temelli uygulanmıştır.Çalışmada çocuğun söz öncesi iletişim davranışları, alıcı ve ifade edici dil becerileri, geliştirilen kontrol listeleri, doğal ortamlarda alınan iletişim örnekleri ve aile ile yapılan görüşmeler sonucu belirlenmiştir. Çalışma iki ay sürmüştür. Bu süreç sırasında elde edilen kazanımlar değerlendirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Dil kazanımı, Çevrenin Yapılandırılmasına Dayalı Dil Öğretim Yöntemi, doğal ortam, otizm

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.