Öğrenme Stilleri ve Teknoloji

Yasemin Gülbahar

ÖZ

Bu çalışma, öğrencilerin bireysel farklılıklarından biri olarak ele alınan öğrenme stillerinin, teknoloji destekli ortamlarda yarattığı farklılıkları ortaya çıkarmak ve bu farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak konuya ilişkin yapılan araştırmalar incelenmiş, bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme stili, eğitimde teknoloji kullanımı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.