Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması

Pervin Ünlü, Şebnem Kandil İngeç, Mehmet Fatih Taşar

ÖZ

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının kavram haritası yöntemi kullanarak momentum ve impuls kavramlarını nasıl anladıkları ve bu kavramlar arasında kurdukları bağlantıyı araştırmak amaçlanmıştır. 2001-2002 eğitim öğretim yılının bahar döneminin sonunda toplam 66 katılımcıyla bir uygulama yapılmıştır. Öğretmen adaylarından momentum ve impuls ile ilgili kavram haritası çizmeleri istenmiş ve her öğrenci kendi kişisel kavram haritasını oluşturmuştur. Uygulamada elde edilen kavram haritalarının analizi yapılmış ve sonuçta katılımcıların momentum ve impuls ile ilgili olduğunu belirttikleri kavram sayısı fazla olmasına rağmen bu kavramlar arasında ilişki kurmada eksiklik olduğu ve güçlük çekildiği bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kavram haritası, fen eğitimi, momentum ve impuls

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.