Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılan Problem Çözme Adımları, İlgili Etkinlikleri ve Değerlendirilmesi

Nurdan Kalaycı

ÖZ

Bu çalışmada, ilköğretim düzeyinde sosyal bilgiler dersindeki problem çözme sürecinde kullanılabilecek ve araştırmacı tarafından geliştirilmiş dokuz genel adım ve bu adımlarla ilgili seksen iki etkinlik temel alınarak, öğretmenler tarafından kullanıldığı belirtilen etkinliklerden hangilerinin gerçekten sınıf ortamında kullanılıp kullanılmadığı ve kullanılmayan adım veya etkinliklerin kullanılmama sebeplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Seksen iki etkinlikle ilgili olarak, öğretmenlerle yapılan görüşme ve sınıflarda yapılan gözleme dayanarak veriler toplanmış ve yorumlanmıştır. Öğretmenlerin problem çözme yöntemini, sosyal bilgiler dersinde belirttikleri ölçüde ve gerektiği kadar sistematik işlemedikleri belirlenmiştir. Bu yöntemi, yeterli bilgileri ve deneyimleri olmadığı için ve kolaylıkla uygulanabilecek bir problem çözme modelinin yokluğu nedeniyle uygulayamadıklarını açıklamışlardır. Bu zorlukları aşmanın yolu, bu konuda öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmesi ve problem çözme yöntemini kolaylıkla uygulayabilecekleri öğretmen kitapçıklarının hazırlanmasıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Problem çözme adımları, problem çözme etkinlikleri, sosyal bilgiler dersi öğretimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.