Dil Bölümlerindeki Hazırlık Öğrencilerinin İhtiyaç Analizi Çalışması

Zekiye Müge Tavil

ÖZ

Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Dil Bölümü hazırlık öğrencilerinin ihtiyaçlarım belirlemek ve mevcut programın bu ihtiyaçlara cevap verip vermediğini, ihtiyaç analizi anketi ve informal görüşmelerle ortaya çıkarmayı amaçlamakladır. Geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmek için anket Hacettepe Üniversitesi 103 dil bölümü dördüncü sınıf öğrencisi (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık) ve 18 öğretim elemanına uygulanmıştır. Öğretim elemanları ile informal görüşmeler de yapılmıştır. Bu iki anket de öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek üzere, verilerin karşılaştırılması için paralel hazırlanmıştır. Anket, öğrencilere ve öğretim elemanlarına uygulanmadan önce olabilecek problemleri görebilmek için pilot denemesi yapılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

ihtiyaç analizi, anket, informal görüşme, program

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.