Sanat Eğitimi ve Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyleri

Ayhan Dikici

ÖZ

İnsanın yaratıcılığına etki eden birçok neden vardır. Küçük yaştaki çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeye en uygun alan sanatsal alanlardır. Sanat eğitimi, çocukların yaratıcılık gücünü geliştirmeyi, karşılaştıkları sorunları yepyeni bir biçimde çözümlemeyi öğrenmelerini amaçlar.Bu araştırmanın amacı, sanat eğitimi alan ve almayan lise son sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerini belirlemektir. Öğrencilerin yaratıcılık düzeyini belirlemek amacıyla bir tutum ölçeği geliştirilmiş ve Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel A Formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, sanat eğitimi alan öğrencilerin, sanat eğitimi almayan öğrencilere oranla daha fazla yaratıcı oldukları bulunmuştur. Cinsiyet açısından yapılan karşılaştırmalarda anlamlı fark görülmemiştir. Sonuçta, sanat eğitimi derslerinin diğer dersler kadar önemli olduğu ve daha serbest bir ortamda yapılmasının gerektiği konusunda okul yöneticilerinin uyarılması önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sanat eğitimi, yaratıcılık, lise, tutum ölçeği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.