Sanal Zorbalık Olaylarına Karışan ve Karışmayan Öğrencilerin Öz Saygı ve Dışadönüklükle İlişkisinin İncelenmesi

Tuncay Ayas

ÖZ

Gençler, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu teknolojik araçları en iyi şekilde kullana bilme becerilerine sahiplerdir. Bazen bu teknolojik araçları amaçlarından farklı şekilde birbirlerine zarar vermek amacıyla kullanmaya başlaması sonucunda okullarda zorbalığın farklı bir boyutu olarak sanal zorbalık olayları görülmeye başlamıştır. Sanal zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kasıtlı ve bilinçli olarak diğer insanlara zarar vermesi amacıyla kullanılması olarak tanımlanabilir. Bu araştırmada sanal zorba, sanal mağdur, sanal zorba/mağdur ve nötür öğrencilerin öz saygı ve dışadönüklükle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılında Sakarya’da farklı liselerde eğitim öğretime devam edem 519 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 274’ü (%52.8) erkek 245’i (%47.2) kızlardan oluşmaktadır. Sanal mağdurların öz saygıyla negatif orta düzeyde, sanal zorbalıkla pozitif düşük düzeyde, sanal zorba/ mağdur öğrencilerle negatif düşük düzeyde ve nötür öğrencilerle pozitif orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Sanal mağdurların dışadönüklükle negatif orta düzeyde, sanal zorbalıkla negatif düşük düzeyde, sanal zorba/ mağdur öğrencilerle negatif düşük düzeyde ve nötür öğrencilerle pozitif orta düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sanal zorba, Sanal mağdur, Sanal zorba / mağdur, Nötr, Öz saygı, Dışadönüklük


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4928

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.