Öğretmen Yetiştiren Kurumlar İçin Giriş Standartlarının Belirlenmesi: Delphi Çalışması

Recep Kahramanoğlu, Erdal Bay

ÖZ

Çalışmanın amacı, öğretmen yetiştiren kurumlar için giriş standart alanlarının ve performans göstergelerinin delphi tekniğiyle belirlenmesidir. Araştırmanın uzman grubu belirli ölçütleri sağlayan 34 uzmandan oluşmaktadır. Standartların belirlenmesi aşamasında delphi tekniği kullanılmıştır. Teknik üç turda tamamlanmıştır. Delphi aşamasında verilerin analizinde; delphi I’de içerik analizi yaklaşımlarından betimsel analiz yapılmıştır. Delphi II ve III’ de ise birinci çeyrek, medyan, üçüncü çeyrek ve genişlik değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen yetiştiren kurumlar için giriş standartları, 8 standart alanı ve 56 performans göstergesi olarak belirlenmiştir. Böylece kişilik özellikleri standart alanında 10 gösterge, ilgide 7, sağlıkta 1, alan bilgisinde 3, entelektüel düzeyde 8, tutumda 8, beceride 9 ve teknoloji standart alanında 10 performans gösterge belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen yetiştirme, Giriş standartları, Delphi tekniği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4737

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.