Yüz Yüze ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Danışanların Sorunları ve Memnuniyetleri

Şerife Gonca Zeren

ÖZ

Son on yılda teknolojik gelişmelere paralel olarak, çevrimiçi psikolojik danışma yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı, yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışma alan danışanların, sorunlarını nasıl tanımladıklarını ve sürece ilişkin memnuniyetlerini anlamaktır. Olgubilim deseninin kullanıldığı bu nitel çalışmaya 12 kadın ve 9 erkek, toplam 21 danışan katılmıştır. Danışanlardan on beşi yüz yüze, altısı ise çevrimiçi psikolojik danışma yardımı almıştır. Danışanlar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programı son sınıf öğrencisi olan, yedi psikolojik danışman adayından psikolojik danışma yardımı almışlardır. İçerik analizinin yapıldığı bu çalışmanın sonuçlarına göre, yüz yüze ve çevrimiçi danışanların sorunları oldukça benzerlik göstermektedir. Danışanların tamamı için ilk sırayı kişisel sorunlar almakta, bunu kariyer gelişimi ile ilgili sorunlar, akademik sorunlar, romantik ilişkilere dönük sorunlar ve aile ile ilgili sorunlar izlemektedir. Danışanların tamamı, psikolojik danışma sürecine ilişkin memnuniyet içindedirler ve yüz yüze ve çevrimiçi danışanların memnuniyetleri de oldukça benzerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Çevrimiçi psikolojik danışma, Danışanın sorunları, Danışanın memnuniyeti, Teknoloji İnternet


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4696

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.