Lise Öğrencilerinin Parçalı Fonksiyon Üzerine İşaret Fonksiyonu Bilgisini Oluşturma Süreci

Murat Altun, Aslıhan Yılmaz

ÖZ

Son yıllarda öğrenme ortamları, bilişsel süreçlerle ilgili bilimsel gelişmelerden ciddi şekilde etkilenmiştir. Çalışmamızda bu gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan bir öğrenme ortamında, lise öğrencilerinin İşaret Fonksiyonu bilgisini oluşturma süreçleri incelenmiştir. Örnek olay yöntemi ve iki lise öğrencisiyle grup çalışması şeklinde yürütülen bu çalışmanın öğretim kısmında, sıralı üç problem tasarlanmış ve kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin ilk problemde oluşturdukları bilgiyi, sonrakilerde de kullandıkları, Parçalı Fonksiyon ve İşaret Fonksiyonu bilgisini belirli bir düzeyde doğru olarak oluşturabildikleri gözlenmiştir. Çalışma ayrıca, fonksiyonların öğretiminde çevresel olay ve problemlerin kullanılmasının öğrenmeye olan güçlü katkısını ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

İşaret Fonksiyonu, Parçalı Fonksiyon, bağlam içinde öğrenme, yapılandırma, soyutlama süreci.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.