Üstün Zekalı Olan ve Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutum ve Tercihlerinin Karşılaştırılması

Abdulkadir Bahar, Ahmet İhsan Kaya, Feyza Bahar

ÖZ

Öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için, onların yetenek, tutum ve tercihlerini daha iyi anlamaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın temel amacı üstün zekalı olan ve üstün zekalı olmayan öğrencilerin okuma tutumları ve tercihleri arasındaki farkları ortaya çıkarmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve sayısal veriler kesitsel tarama yoluyla toplanmıştır. Yapılan MANOVA analizi sonucunda üstün zekalı olan ve üstün zekalı olmayan öğrencilerin akademik ve dinlendirici okuma tutumları arasında fark olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlardan farklı olarak, Kay-kare bağımsızlık testi sonuçlarına göre bu öğrencilerin okuma tercihlerinin arasında önemli farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma öncesinde üst ün zekalı Türk öğrencilerin okuma tercih ve tutumlarıyla alakalı başka bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın bulguları Türk eğitim sistemindeki üstün zekalı öğrencilerin okuma eğitimleriyle ile önemli sonuçlar içermektedir. Yazarlar bu çalışmadaki hedeflere ulaşabilmek için sonraki araştırmacıların üstün zekalı olan ve üstün zekalı olmayan öğrencilerin okuma tutum ve tercihlerini boyutsal olarak analiz etmelerini tavsiye etmektedirler.

ANAHTAR KELİMELER

Üstün zekalı öğrenciler, Okuma tutumu, Okuma tercihi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4595

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.