Okul Kültüründe Müdürler Dijital Lider Mi?

Fahriye Altınay Aksal

ÖZ

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs’taki 60 ilkokul ve ortaokul müdürünün metaforik görüşlerini ve dijital rollerini araştırmaktadır. Mevcut çalışma, müdürlerin dijital liderliğe yönelik farkındalıklarını ölçmesi açısından önem taşımakta ve dolayısı ile iletişim teknolojilerinin ve dijital yönetimin okul kültürü içinde benimsenmesini gözönünde bulundurmaktadır. Bu çalışmada, durum çalışması yaklaşımı çerçevesi içerisinde müdürlerin görüşleri ve rollerinin tümevarımsal bir şekilde elde edebilmek adına nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Üç bölümde bulunan özraporlar, müdürlerin dijital liderliği nasıl gördüklerine ve geleneksel liderliğe kıyasla farklarına ilişkin geniş veriler elde edilmesini sağlamışlardır. Gönüllü katılımcılar bu farkları benzetmeler yoluyla açıklamışlardır. Verilerin analizi için tematik analiz kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, müdürlerin hem dijital liderliğe hem de teknolojik gelişmelere yönelik farkındalıkları olduğunu göstermişlerdir. Fakat, okul kültürü ve öğrenim ortamlarına ilişkin pratik çalışmalar bulunmamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Dijital yönetim, Bilgi oluşumu, Liderlik, Teknoloji destekli öğrenim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4534

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.