Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Kavram Gelişimine Etkisi

Zeynel Hayran

ÖZ

Bu çalışmada, çok uyaranlı eğitim ortamlarının öğrencilerin kavram gelişimine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Deneysel nitelik taşıyan bu araştırma, iki grup üzerinde yürütülmüştür. Deney grubunda, dönem boyunca, “çok uyaranlı eğitim ortamları”nın temel araç olarak kullanıldığı on ayrı eğitim durumu uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise, araştırma süresince, öğretim, yürürlükteki yaklaşımla sürdürülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen kavram gelişimini “bilgi”, “kavrama” ve “uygulama” düzeylerinde ölçen çoktan seçmeli “Kavram Gelişimi Ölçme Aracı” ile elde edilmiştir. Araştırma sürecinin başında, sonunda ve uygulamadan üç hafta sonra deney ve kontrol gruplarına “Kavram Gelişimi Ölçme Aracı” verilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuş, araştırmanın denenceleri doğrulanmıştır. Sonuç olarak, ilköğretim Türkçe dersinde işe koşulan çok uyaranlı eğitim ortamlarının, kavram gelişimi ve kavram gelişiminin kalıcılığı üzerinde, yürürlükteki yaklaşıma göre daha etkili olduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çok uyaranlı eğitim ortamları, kavram, kavram gelişimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.