Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konusunda Yapılan Hizmet İçi Eğitimlerin Niteliğini Etkileyen Faktörler

Önder Yıldırım, Engin Kurşun, Yüksel Göktaş

ÖZ

Hizmet içi eğitim (HİE) öğretmenlere yeniliklerin, reformların ve gelişmelerin tanıştırılması, süreç içinde gereken eğitimlerin verilmesi ve değişimin kolaylaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) konusunda verilen HİE’ler ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar (tez ve makale) incelenerek bu eğitimlerin niteliğini etkileyen temel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada içerik analizi yöntemlerinden biri olan meta-sentez yöntemi kullanılmıştır. Konu ile ilgili bilimsel çalışmalara sosyal ve eğitim bilimleri alanlarındaki akademik yayınları içeren veri tabanları yoluyla ulaşılmıştır. İncelenen veri tabanlarında konuyla ilgili tespit edilen 51 adet yayının sonuç ve öneriler bölümü bu çalışmanın bulgularını oluşturmuştur. Elde edilen veriler HİE’leri planlama, uygulama ve değerlendirme modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Teknik alt yapı ve ortamın uygun ve hazır olması, HİE’lerin kursiyerlerin uygun zamanına göre ayarlanması, uzaktan eğitim uygulamalarının kullanılması ve kurs bitiminde kursiyerlerin değerlendirilmesi bilişim teknolojileri kapsamındaki HİE’lerin niteliği konusunda öne çıkan faktörlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Hizmet İçi Eğitim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4137

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.