Fen ve Matematik Eğitimi Alanında Gerçekleştirilen Ölçek Geliştirme Araştırmalarına Yönelik Tematik İçerik Analizi

Şeyda Gül, Mustafa Sözbilir

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de fen ve matematik eğitimi alanında çalışan araştırmacılar tarafından yayımlanan ölçek geliştirme çalışmalarının içerik ve yöntemsel araçlar açısından durum değerlendirmeye yönelik bir analizini ortaya koymaktır. Bu amaçla, Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayım yapan altı temel akademik dergide 2000-2013 yılları arasında yayınlanan makaleler, araştırmaya dâhil olma ve araştırmadan hariç tutulma ölçütleri doğrultusunda taranmış ve toplam 22 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Makalelerde ulaşılan bulgular, tematik içerik analizi (meta-sentez) şeklinde analiz ve sentez süreçlerinden geçirilerek çalışma gerçekleştirilmiştir. Bulgular, çalışmaların büyük çoğunluğunun tutumlar üzerinde yoğunlaştığını, daha çok matematik eğitimi alanında ölçeklerin geliştirildiğini, geçerlik analizi olarak en fazla yapı geçerliğinin incelendiğini ve bunlardan doğrulayıcı faktör analizinin sınırlı sayıda olduğunu, açımlayıcı faktör analizi yöntemlerine ait analizlerin genelde orta düzeyde yapıldığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte güvenirlik analizlerinde ise en fazla iç tutarlık yöntemlerinin tercih edildiği ortaya çıkmış ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Ölçek Geliştirme, Tematik içerik analizi/Meta-sentez, Fen ve Matematik Eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4070

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.